Vraag Antwoord
Waar komt de naam Hydroville vandaan?

De naam bestaat uit twee delen die zowel apart als tesamen een specifieke betekenis hebben:

‘Hydro’: ’water’ in het Grieks.

‘Ville’: alle CMB passagiersschepen uit het verleden kregen een ‘ville’ achtervoegsel in de scheepsnaam. Zo is de shuttle is het eerste passagiersvaartuig sinds de CMB lijndiensten had naar Congo met schepen zoals Albertville, Leopoldville, Fabiolaville, Anversville, Elisabethville, ...

Hydroville: letterlijk betekent dit “waterstofstad” en is dit een verwijzing naar de thuishaven van de Hydroville : Antwerpen. Er is reeds een sterke waterstof-knowhow aanwezig in en rond Antwerpen. Het project rond de Hydroville wil die knowhow versterken en verder ontwikkelen om van Antwerpen een centrum van waterstofkennis te maken.

Hoe veilig is de Hydroville ? De shuttle wordt bediend door een professionele en goed opgeleide bemanning. Het complete ontwerp is door het classificatiebureau Lloyd’s Register onder de loep genomen. Er is geen enkel compromis gemaakt op veiligheid. Zo hebben er tijdens het ontwerp verschillende risicoanalyses plaatsgevonden waarbij zowel een aanvaring met een ander schip, brand of zelfs een aanslag met vuurwapens zijn beschouwd. De industrie heeft reeds 50 jaar ervaring met waterstof en alle heersende ontwerpstandaarden uit de automobielsector werden overgenomen bij het ontwerp van de shuttle. Waar nodig geacht, werden deze ontwerpvoorschriften zelfs verstrengd om de toepassing geschikt te maken voor een schip op zee.
Kunnen we meevaren op de shuttle?

De shuttle wordt initieel ingezet om collega’s van het Belgica gebouw van en naar kantoor te brengen.

Daarnaast zal de shuttle ook toegankelijk zijn voor special events.

Momenteel wordt er een formule uitgewerkt waarbij de shuttle ook door externen kan worden ingehuurd om eventueel bedrijfsuitjes,  een zakendiner of om een uniek toeristisch bezoek aan de Haven van Antwerpen te organiseren. Ook een bezoek aan de windmolenparken aan de Belgische kust behoort tot de mogelijkheden.

Voor verdere vragen kunt u terecht op booking@hydroville.be

Bestaat er geen gevaar dat de waterstofopslagtanks een waterstofbom worden? Een cruciaal element van een waterstofbom is tritium. Dit is een waterstofdeeltje met 2 neutronen in de kern. Echter, dit element komt niet natuurlijk voor en kan enkel in streng beveiligde laboratoria worden geproduceerd. De waterstof die Hydroville aan boord heeft, bevat geen neutronen in de kern en kan dus nooit tot een kernfusiebom leiden. Voorts heb je een al een kernsplitsingsbom nodig om tot de vereiste temperatuur en druk te komen om een waterstofbom (=kernfusiebom) te laten detoneren.
Waarom grijpt CMB terug naar de verbrandingsmotor, terwijl brandstofcellen of batterijen momenteel gehypet worden?

Batterijen zijn momenteel geen optie voor de hoofdaandrijving van grote zeeschepen. Door de grote vermogens die een schip nodig heeft, zijn batterijen te duur en nemen te veel plaats in beslag.

Hetzelfde kan gezegd worden over brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit. Hoewel de technologie reeds getest is op kleinschalige scheepsprojecten, is het momenteel niet haalbaar voor grotere schepen. Naast de kost en de te lage vermogens, zijn de brandstofcellen ook gevoelig aan zilte zeelucht, wat maritieme toepassingen bemoeilijkt.

Kunnen we de tentoonstelling rondom waterstof bezichtigen? De tentoonstelling is afgelopen.

Alle scholen die deelgenomen hebben aan de wedstrijd “bouw de boot van de toekomst” konden de tentoonstelling rondom de shuttle en het gebruik van waterstof bezoeken.

Deze tentoonstelling was 6 maanden toegankelijk op het kantoor van de CMB aan De Gerlachekaai 20 te Antwerpen. 

Waar komt de waterstof vandaan?

Om als schip waterstof te kunnen tanken was het noodzakelijk om in Antwerpen aan de Schelde een bunkerlocatie in te richten. Zo kan de Hydroville terecht op het DEME terrein te Zwijndrecht waar CMB en Air Liquide het eerste H2 bunkerstation geschikt voor scheepvaart hebben ingericht.

De waterstof wordt lokaal geproduceerd bij een chemische fabriek te Lillo. Normaal gezien zal de Hydroville dagelijks met waterstof worden gebunkerd.

Deurmat

Contact us

CMB nv
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerp
Belgium
E: contact@hydroville.be

T: +32 3 247 59 11

CMB.TECH

Prospect House, Prospect Way
Hutton, Essex
CM13 1XA
UK
E: enquiries@cmb.tech

T: +44 1277 261400

Your privacy is important to us!
Lees onze cookie policy hier
Lees onze privacy policy hier