2.1. Groen energie systeem

Waterstof kan het gehele wereldwijde energiesysteem decarboniseren in combinatie met hernieuwbare energie. Deze 2 samen zullen zekerheid en flexibiliteit bieden terwijl broeikasgassen worden gereduceerd en de luchtkwaliteit verbetert (minder SOx, NOx etc.). In 2015 is er een overeenkomst getekend in Parijs door 195 landen met als doel om de klimaatopwarming niet verder te laten gaan dan 2 °C. Door deze technologie te gebruiken zullen we het doel halen en zo een overgang naar een groen, laagkoolstof-energiesysteem realiseren.

Waterstof heeft een belangrijke rol bij energieoverdracht. Elektrolyse is in staat om waterstof te produceren door gebruik te maken van overmatige stroomvoorziening en het te bewaren voor toekomstig gebruik. Deze functie biedt de mogelijkheid om de stroomvoorziening te verbeteren en laat toe om hernieuwbare energie meer in te zetten.

2.2. De noodzaak voor waterstof

Waterstof kan worden getransporteerd in een verbinding met koolwaterstof. Het transport heeft geen nood aan een evenwicht tussen gebruikers en producenten – dat is wel zo bij elektriciteits­transmissie over kabels – en kan worden opgeslagen vlak bij de verbruiker. Dat zorgt voor een bevoorradingszekerheid op zowel landelijk als lokaal gebied. Bovendien kunnen alledaagse fossiele brandstoffen verdeeld vervangen worden door waterstof. Door een buffer op te slaan, kan de gegarandeerde werking van het energiesysteem worden verzekerd.

Waterstof maakt het mogelijk om bruikbare energie chemisch op te slaan en nadien weer om te zetten, bijv. in waterstofverbrandingsmotoren, die verbranding gebruiken om kracht te genereren, of in brandstofcellen om elektriciteit te genereren. De enige restproducten zijn warmte en waterdamp.

In beide gevallen kan het gebruikt worden in auto’s, huizen, als transporteerbare energieopslag en in nog veel andere toepassingen.
Het belangrijkste aan dit systeem is dat het een gesloten kring wordt en dat het systeem CO2-vrij is.

2.3. Waterstof voor groen transport

Voor zwaar transport (zoals schepen en vliegtuigen) zijn batterijen of brandstofcellen minder geschikt. De batterijen in een dergelijke applicatie moeten dermate groot zijn dat de kost en het gewicht het economisch onhaalbaar maken. Ook een realistische oplaadtijd is dan niet meer haalbaar. Brandstofcellen hebben op dit vlak meer mogelijkheden, maar door de hoge kost zijn deze ook minder geschikt voor het commerciële groot transport.

Van zodra men groene schepen of vliegtuigen wil hebben, dan moet men sowieso uitkijken naar bio of waterstof gebaseerde brandstoffen.

2.4. Interessante Projecten: Energy observer

Energy Observer zal het eerste waterstofschip zijn dat rond de wereld vaart. Het 32m lange schip kan zijn eigen waterstof aanmaken zowel tijdens aanmeerperiodes als tijdens de vaart. Het is een drijvend ‘smart grid’ systeem die zijn energie uit zon, wind en de waterstroming haalt. Het neemt dus de energie rechtstreeks uit de natuur zonder het te beschadigen. Het schip werd gelanceerd in april 2017.

Energy Observer (www.energy-observer.org)

2.5. Interessante projecten: Openbaar vervoer op waterstof

Het Europese HyFLEET:CUTE project zorgde ervoor dat 47 waterstofbussen verspreid over 10 steden op 3 continenten in het openbaar vervoer werden geïmplementeerd. Het project is van start gegaan in 2006 en eindigde eind 2009. Het streefde naar distributie van waterstof en naar de vermindering van energiegebruik in de transportsector door de ontwikkeling van nieuwe, brandstofefficiënte waterstofbekrachtigde bustechnologie, plus groene, efficiënte en veilige productie en verdeling van waterstof als transportbrandstof.
Er werden 33 bussen met brandstofceltechnologie gebouwd, 14 met een waterstofverbrandingsmotor en 1 met beide.

Gedurende het project werden volgende zaken bereikt:

  • Meer dan 8.5 miljoen passagiers
  • Meer dan 555 duizend kg waterstof getankd
  • Meer dan 2.5 miljoen kilometer afgelegd
  • 4 jaar veilige operatie

Van Hool waterstofbus voor De Lijn in de Stad Antwerpen

2.6 Interessante projecten: Griffith Campus

Griffith is de thuisbasis van Australië’s eerste onderwijs- en onderzoeksfaciliteit die zich volledig baseert op zonnepanelen voor de energieproductie en waterstofmetaalhydride als energiebuffer. Het gebouw kan volledig onafhankelijk van het stroomnet opereren. Het innovatieve gebouwd werd officieel geopend in 2014.

Griffith campus in Australië (Ned Pankhurst, tradelineinc.com)

vorig deel: wat is waterstof? volgend deel: hoe maak je waterstof?

Deurmat

Contact us

CMB nv
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerp
Belgium
E: contact@hydroville.be

T: +32 3 247 59 11

CMB.TECH

Prospect House, Prospect Way
Hutton, Essex
CM13 1XA
UK
E: enquiries@cmb.tech

T: +44 1277 261400

Your privacy is important to us!
Lees onze cookie policy hier
Lees onze privacy policy hier